Ontwerpend ontdekkend leren praktisch: een diertuinverblijf

Ontwerpend ontdekkend leren praktisch: een diertuinverblijf

De kinderen zijn uitgedaagd om een nieuw dierentuin verblijf voor een dier in de dierentuin te ontwerpen. 

Opdrachten:
- Bedenk per groepje voor welk dier je een verblijf wilt ontwerpen.
- Zoek alle informatie op die nodig is om een dierenverblijf te ontwerpen.
- Bedenk ook dat er bezoekers zijn, dierverzorgers zijn en dat grond voor een verblijf geld kost.
- Ga ervan uit, dat eventuele jongen van jouw dier, teruggezet zouden kunnen worden in de natuur.
- Ontwerp het dierenverblijf op ruitjespapier. Teken alles op schaal. 
- Verzamel materiaal om jouw dierenverblijf uiteindelijk 3d op te bouwen op schaal.

Hieronder een aantal foto's om een en ander duidelijk te maken.