Bruggenbouwers

Bruggenbouwers

Bij technieklessen gaat het om een oplossing voor een probleem te verzinnen en te ontwerpen, te bouwen, uit te proberen.  Als iets niet gaat zoals verwacht, leren we hiervan en verbeteren we het ontwerp.
We hebben hoge torens gebouwd en bruggen gemaakt. Om een goede brug te bouwen waar ook auto's overheen kunnen rijden, zijn stevige structuren en meestal driehoeken nodig. Deze opdrachten  waren heel leerzaam en leuk om te doen. Er zijn een paar hele mooie ontwerpen uitgekomen. 

Activiteiten groep 7->Bruggenbouwers