Posters over water

Posters over water

Dit schooljaar werken we regelmatig onderzoekend bij de zaakvakken.
Met aardrijkskunde kregen de kinderen van groep 6 de opdracht om in een onderzoeksteam één van de onderstaande onderzoeksvragen te beantwoorden op een poster:
1. Hoe herken je hoogtes op een kaart?
2. Moeten dijken verbeterd worden en zo ja hoe?
3. Hoe is het IJsselmeer ontstaan en wat is het verschil met de Noordzee?
4. Waar komen onze rivieren vandaan?
Na een weekje hard werken mochten de kinderen de poster presenteren aan de klas.
Zo wisten kinderen te vertellen dat er een groot verschil is tussen het hoogste punt (322,4 meter boven NAP) en het laagste punt(6,76 meter beneden NAP) van Nederland, dat er in 2003 nog een dijkdoorbraak is geweest van een veendijk door droogte, dat vissen tussen het IJsselmeer en de Noordzee via sluizen in de Afsluitdijk heen en weer kunnen zwemmen en dat veel van onze rivieren vertakkingen zijn van de Maas en de Rijn.
We hebben veel geleerd van ons onderzoek en sommige groepjes hadden nog wel even verder kunnen onderzoeken.