De eerste weken

De eerste weken

We zijn weer gestart met een nieuw schooljaar en ook met een nieuwe groep.
Een deel van de klas kent elkaar al, maar er zijn ook veel nieuwe kinderen bijgekomen in groep 4/6.
De eerste weken hebben we dus veel tijd besteed spelletjes om elkaar beter te leren kennen.

                

Daarnaast zijn we natuurlijk ook aan de slag gegaan met alle vakken.
Voor groep 4 zijn er veel nieuwe vakken: taal, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.
Voor groep 6 is de leerstof weer een stapje moeilijker.
De kinderen hebben veel plezier in het werken op de tablets op hun eigen niveau.