Verkeer
Op onze school maken we in de groepen 1 tot en met 3 gebruik van de verkeerskalender van School op Seef. Elke maand staat een ander thema centraal. Wilt u zien welk thema nu aan bod is? Ga dan naar de website van
School op Seef

Vanaf groep 4 zijn er voor alle groepen abonnementen op de bladen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 4 gebruiken we "Stap Vooruit", voor groep 5 en 6 is er "Op voeten en fietsen" en in groep 7 en 8 wordt de "Jeugdverkeerskrant" gebruikt.