Sociale vaardigheden: 'Kanjerschool' en anti-pestprotocol
Wij vinden de ontwikkeling van de sociale vaardigheden belangrijk voor elk kind. Wanneer een kind zich prettig en Afbeeldingsresultaat voor kanjertrainingveilig voelt, volgt daarop het leren. Door inzet van de Kanjertraining wordt kinderen geleerd om te gaan met bepaalde situaties. Ook de vrije momenten zoals bijvoorbeeld het buiten spelen zijn geschikte momenten om hier geregeld oog voor te hebben.

Respect en vertrouwen staan centraal. Er wordt gewerkt met verschillende petten waar leerlingen zich in kunnen herkennen.
Zo wordt gestuurd op gedrag, zodat zij leren beter om te gaan met zichzelf en anderen.


Naast de aandacht voor de goede omgang is er ook een anti-pestprotocol aanwezig, waarin richtlijnen worden genoemd, hoe wij zouden kunnen handelen in een voor kinderen lastige situatie. 

Anti-pestprotocol