Sociale vaardigheden: 'Kanjerschool' en anti-pestprotocol
Wij vinden de ontwikkeling van de sociale vaardigheden belangrijk voor elk kind. Wanneer een kind zich prettig en Afbeeldingsresultaat voor kanjertrainingveilig voelt, volgt daarop het leren. Onder andere m.b.v. de methode "Goed Gedaan" wordt kinderen geleerd om te gaan met bepaalde situaties. Ook de vrije momenten zoals bijvoorbeeld het buiten spelen is een geschikt moment om hier geregeld oog voor te hebben.
 Schooljaar 2017-2018 gaan wij ons verdiepen in de Kanjertraning. Respect en vertrouwen staan centraal. Er wordt gewerkt met verschillende petten waar leerlingen zich in kunnen herkenen.
Zo wordt gestuurd op gedrag, zodat zij leren beter om te gaan met zichzelf en anderen.
U kunt hierover lezen in onze Onderwijskundige nieuwsbrief van januari 2018


Naast de aandacht voor de goede omgang is er ook een pestprotocol aanwezig, waarin richtlijnen worden genoemd, hoe wij zouden kunnen handelen in een voor kinderen lastige situatie. Er is in de week van het pesten extra aandacht hiervoor in de groepen.

Anti-pestprotocol