Zelfstandigheid en zelfstandig werken
Jonge mensen zijn op weg naar zelfstandigheid. Zo ook onze leerlingen.

In de kleuterbouw worden de kinderen al gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Daarbij gaat het om zelf aan- en uitkleden, spullen pakken en weer opruimen, maar ook om overleg en samen plannen maken. In elke groep is een planbord aanwezig, waar kinderen uitgedaagd worden zelf activiteiten te plannen.

In groep 3 wordt een planning gemaakt op het schoolbord, waarbij het werk van het taal/lezen inzichtelijk wordt gemaakt en kinderen hier zelf keuzes in kunnen maken. In groep 3 leren kinderen in stapjes werken met dag- of weektaken. Ook hierdoor leren de kinderen zelfstandig te werken en te plannen.

Zelfstandigheid ontwikkelen is belangrijk voor de karaktervorming van de kinderen en voor het ontwikkelen van een goede leerhouding. Bovendien is het de basis voor een goede samenwerking met anderen. Omdat groepjes kinderen regelmatig vrij zelfstandig aan het werk kunnen zijn, kan een leerkracht een tijdje individueel of in een klein groepje werken met bepaalde leerlingen. 


Op onze school besteden we veel aandacht aan het zelfstandig werken. 

Het zelfstandig werken wordt gerealiseerd door het gebruik van een stoplicht in de klas. Rood betekent stil werken, oranje betekent dat kinderen zachtjes iets kunnen vragen aan de buurman of buurvrouw en groen betekent dat de leerlingen ook iets kunnen vragen aan de leerkracht. De leerkracht loopt hierbij door de klas, zodat elke leerling 'gezien' wordt. Tijdens het rode en oranje stoplicht kan de leerkracht andere leerlingen helpen die verder of minder ver zijn met leerstof of met sociaal emotionele ervaringen.
Leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht en eerst zelf na te denken of ze het probleem kunnen oplossen.