Engels
We have fun learning English from group 1 to 8!

Op onze school wordt in groep 1 t/m 8 Engels gegeven.
We vinden het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met een vreemde taal, omdat uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit een heel positieve invloed heeft op de taalontwikkeling. Daarnaast leren kinderen op jonge leeftijd veel sneller een vreemde taal èn is het ook gewoon heel erg leuk!
Het aanbod van Engels gaat natuurlijk heel spelenderwijs, maar we volgen wel een doorgaande leerlijn door het gebruik van een methode.


In de onderbouw wordt de methode iPockets sinds september 2010 gebruikt. Het is een methode die werkt met verschillende thema's via het digitale schoolbord. Er wordt spelenderwijs gebouwd aan de woordenschat en taalvaardigheid, spreken en luisteren staan centraal. Er worden liedjes gezongen, spelletjes gespeeld, boeken voorgelezen en gesprekjes gevoerd. Tijdens de Engelse les wordt er door de leerkrachten alleen maar Engels gesproken.
Via deze link kunt u een demo over de methode bekijken:
iPockets

We merken dat het niveau Engels van de kinderen echt veel hoger is geworden. In de bovenbouw gebruiken we de methode iPockets: Our Discovery Island. Deze methode maakt ook veel gebruik van het digitale schoolbord. Daarnaast zijn er methode- en werkboeken, want in de bovenbouw zijn we naast spreken en luisteren ook bezig met lezen en schrijven. Bij Our Discovery Island is zelfs een computerspel geAfbeeldingsresultaat voor our discovery islandsmaakt waarin je als leerling een eigen personage krijgt en, zelfs thuis, kunt inloggen en spelen tegen je klasgenoten. Allemaal in het Engels natuurlijk!
Het is belangrijk om de Engelstalige activiteiten te integreren in het bestaande schoolprogramma. Zo af en toe zullen we in de bovenbouw ook andere lessen in het Engels gaan geven, zodat het steeds meer een "normale" taal wordt voor de kinderen. In de methode Our Discovery Island zitten bijvoorbeeld ook een paar lessen over "science" en "maths".
Via deze link komt u op de site van Our Discovery Island:
Our Discovery Island