Team
Het team in september 2020


De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. Schroomt u niet om contact op te nemen als u zit met vragen. Graag na schooltijd, dan hebben we alle tijd om met u in gesprek te gaan.

Groepsverdeling schooljaar 2020-2021

LET OP: De e-mailadressen zijn niet kopieerbaar, achter de naam staan twee spaties die u eerst moet verwijderen. 
Groep 1/2a         

Juf Nathalie Bezemer         
ma- en dinsdag

nbezemer  @spectrum-spco.nl
   

Juf Yvonne Gelderblom
wo, do en vr

ygelderblom @spectrum-spco.nl
Groep 1/2b         

Juf Martine Bukman
ma- en dinsdag
mbukman @spectrum-spco.nl
     
Juf Eline Lonnee-Kroek 
wo-, do- en vrijdag

elonnee   @spectrum-spco.nl
 

  Groep 1/2c      
 
   
     
Juf Linda van der Hoek

ma- en dinsdag 
lvanderhoek    
@spectrum-spco.nl
 
     
Juf Jessica Kuiper 
wo-, do en vrijdag

jkuiper    
@spectrum-spco.nl
 
Groep 1d         
      
Juf Esmeralda Baas
ma-, di-, wo- en vrijdag

ebaas    @spectrum-spco.nl
 
Juf Marjolein v/d Heuvel  
donderdag
mvandenheuvel   
@spectrum-spco.nl
Groep 3a      
Juf Nika Troost
ma-, di- en woensdag

nktroost   @spectrum-spco.nl
 

     
Juf Debby Schepers
wo-, do- en vrijdag 
djjschepers    @spectrum-spco.nl 
 
Groep 3b/4b

     
Juf Joëlle Voogt
hele week

joellevoogt   @spectrum-spco.nl
 
Groep 4a


Juf Mirjan Stougie
ma, di en vrijdag (om en om)
jmstougie  @spectrum-spco.nl 

 
Juf Linda Schuil
woe, do en vrijdag (om en om)

lmschuil   @spectrum-spco.nl 
Groep 5/6
 
Juf Mariska Cobben
ma, di en woensdag

mlcobben  @spectrum-spco.nl

     
Juf Carola Bazuin
donderdag en vrijdag 

cbazuin   
@spectrum-spco.nl
 
Groep 5

Meester Wesley Merk
ma-, di-, vrijdag

wmerk  @spectrum-
spco.nl
    

 

Juf Lisette Berghout
woe- en donderdag

ejmberghout  @spectrum-spco.nl
Groep 6/8
    

  Juf Wendy Laanen
hele week

wlaanen  @spectrum-spco.nl   
 
Groep 7
     

Juf Amanda de Vries
hele week 
abmdevries  @ spectrum-spco.nl
 
Groep 8
     
Meester Bert Flinterman
ma-, di-, do- en vrijdag 

aaflinterman     
@spectrum-spco.nl

Juf Debby Schepers
woensdag 
djjschepers    @spectrum-spco.nl 
     
Ambulant ondersteuner
    
Juf Kristel Veenman
één dag per week 

kveenman    
@spectrum-spco.nl
 

     
Juf Marjolein v/d Heuvel  
vrijdag 

mvandenheuvel    
@spectrum-spco.nl
 
JeugdCoach op School

 
wisselende momenten
op onze school werkzaam
ICT'er
    
Meester Andreas Cornelisse
donderdag, vrijdag

acornelisse    @spectrum-spco.nl
 
 
 
Remedial teacher

Marjan van der Wielen is onze remedial teacher. Zij werkt op ma-, di- en donderdag. Zij begeleidt leerlingen met een arrangement en enkele leerlingen die extra RT krijgen.
mvanderwielen    @spectrum-spco.nl 

Intern begeleider

Na het eerste contact met de leerkracht, kan het zijn dat er meer zorg nodig is en u ook contact heeft met de intern begeleider. De intern begeleider (IB'er) is juf Leontine Pinkse. Zij houdt de vorderingen van alle leerlingen, het contact in de groep en de vragen van de leerkracht in de gaten. De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle zorgtaken binnen de school. 
De intern begeleider is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via het telefoonnummer van school 010-5190786 of via de e-mail. 

lpinkse  @spectrum-spco.nl 
zorg  @prinsesmaximaschool.nl   
    

Juf Marjolein Roelofs is onze andere IB'er. Haar IB-dag is op donderdag. 

mroelofs@  spectrum-spco.nl 

Leerkracht bewegingsonderwijs

Vince Luijken is onze  gymleerkracht.  
vluijken  @spectrum-spco.nl
                                                                                                                            
Excellentie
Juf Leontine en juf Mariska dragen zorg voor de excellente leerlingen. Zij begeleiden de verrijkingsgroepen: Amalia (7/8), Alexia (5/6) en Ariane (3/4). 
De Amalia- en de de Arianegroep worden begeleid door juf Mariska Cobben. De Alexiagroep wordt begeleid door juf Leontine.

Vertrouwenspersoon
Voor alle Spectrumscholen is mevr. W. Vink (
wvink6161@gmail.com) de vertrouwenspersoon. Zowel ouders, leerkrachten als leerlingen kunnen bij haar terecht.

Contactpersoon vertrouwenszaken
Juf Leontine Pinkse is  de contactpersoon vertrouwenszaken binnen onze school. Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen bij haar terecht, zij zal zaken kunnen doorspelen naar de vertrouwenspersoon van Spectrum mevr. W. Vink. Om een afspraak te maken, kunt u mailen naar:

lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Managementteam
De directeur, de adjunct-directeur, de onderbouwcoördinator en de intern begeleiders vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatorische zaken binnen de school.

 
        Directeur                             Adjunct-directeur           Onderbouwcoördinator                     Intern begeleiders
                                     
Huib Wilkes                                  Kristel Veenman                    Esmeralda Baas               Leontine Pinkse       Marjolein Roelofs

Huib Wilkes, directeur         
hele week aanwezig

info  @prinsesmaximaschool.nl
hhwilkes  @spectrum-spco.nl


Juf Kristel Veenman is adjunct-directeur. Daarnaast is zij werkzaam als ambulant ondersteuner. 
kveenman  @spectrum-spco.nl 

Juf Esmeralda Baas is de contactpersoon van de groepen 1/2, de onderbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht van groep 1/2b. 
ebaas  @spectrum-spco.nl 

Juf Leontine Pinkse is intern begeleider. Zij is op ma-, di en donderdag aanwezig. 
lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Juf Marjolein Roelofs is onze andere intern begeleider, zij is er op donderdag. 
mroelofs@  spectrum-spco.nl

Administratief medewerkster
Nicole Klom is de  administratief medewerkster. Zij is aanwezig op maandagochtend.
  nklom  @spectrum-spco.nl

Conciërge
Debbie Leurs is onze conciërge. Zij werkt op maandag- t/m donderdagochtend.
dleurs  @spectrum-spco.nl