Team
Het team in september 2018

Achteraan:
juf Stephanie, juf Linda S, meester Arjan, meester Maurice, juf Mirjan, 
Middelste rij:
juf Marjolein R, juf Wendy, juf Kristel, juf Marjan, Nicole(adm.), juf Debby (conciërge), Meester Bert, 
Voorste rij:  
juf Yvonne, juf Joëlle, juf Nathalie, juf Hanneke, juf Marjolein vd H
Vooraan
juf Daniëlle


De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. Schroomt u niet om contact op te nemen als u zit met vragen. Graag na schooltijd, dan hebben we alle tijd om met u in gesprek te gaan.

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
  
LET OP: De e-mailadressen zijn niet kopieerbaar, achter de naam staan twee spaties die u eerst moeten verwijderen. 
Groep 1/2a     
Juf Nathalie Bezemer          
ma- en dinsdag

nbezemer  @spectrum-spco.nl
   
Juf Yvonne Gelderblom

wo- do- en vrijdag
ygelderblom  
@spectrum-spco.nl
 
Groep 1/2b    
Juf Esmeralda Baas
ma-, di-, wo- en vrijdag

ebaas  @spectrum-spco.nl
 
   
Juf Nathalie Bezemer          
donderdag
nbezemer  @spectrum-spco.nl

  Groep 1/2c      
 

Juf Linda van der Hoek

ma-, di-, do- en vrijdag
lvanderhoek  
@spectrum-spco.nl
 
    
Juf Mourien van der Wal
woensdag

mvanderwal  
@spectrum-spco.nl
 
Juf Lisanne Kersten do, vr
lmkersten  @spectrum-spco.nl
Groep 1d
(instroomgroep) 
    
Juf Stephanie Veerman
hele week
sjnveerman  @spectrum-spco.nl 
 
Groep 3    
Juf Joëlle Voogt
hele week

joellevoogt  @spectrum-spco.nl 
 
Groep 3/4     
Juf Nika Troost ntroost @spectrum-spco.nl  
    
Juf Marjolein vd Heuvel  
wo- en donderdag

mvandenheuvel  
@spectrum-spco.nl
Groep 5      
Juf Marjolein Roelofs
ma- di- en woensdag

mroelofs  
@spectrum-spco.nl
   
Juf Kristel Veenman
ma-, dinsdag

kveenman  
@spectrum-spco.nl
Groep 4/6
Juf Mariska Cobben
ma-, di- en vrijdag
mlcobben @spectrum-spco.nl
 

Juf Linda Schuil
wo-, do- en vrijdag

lmschuil  @spectrum-spco.nl

(**wordt vervangen door juf Lisanne Kersten van januari tot de meivakantie)
 
 
Groep 6    
Juf Mirjan Stougie
hele week

jmstougie  
@spectrum-spco.nl

 
Groep 7      
Meester Bert Flinterman
ma-, di-, do- en vrijdag
aaflinterman  @spectrum-spco.nl 
   
Juf Annette van der Starre

woensdag
avanderstarre  
@spectrum-spco.nl

Groep 8
 
   
Meester Maurice
ma, di, wo en vrijdag

mjansen  
@spectrum-spco.nl
 
Juf Prisca van Burken
donderdag
pvanburken 
 @spectrum-spco.nl
Ambulant ondersteuner     
Juf Kristel Veenman
ma-, dinsdag

kveenman  
@spectrum-spco.nl

Juf Annette van der Starre
do- en vrijdag
avanderstarre  
@spectrum-spco.nl
Maatschappelijk werkster Joke Dubois
jokedubois  @enver.nl
maandagmiddag
  1x per 2 weken
Invaller     
*Juf Wendy Laanen
Tot half november:
wo groep 7,
do en vr groep 5
 
ICTer
Meester Andreas Cornelisse
acornelisse  @spectrum-spco.nl
 
 
Remedial teacher


Marjan van der Wielen is onze remedial teacher. Zij werkt op ma-, di- en donderdag. Zij begeleidt leerlingen met een arrangement en enkele leerlingen die extra RT krijgen.
mvanderwielen  @spectrum-spco.nl 

Intern begeleider


Na het eerste contact met de leerkracht, kan het zijn dat er meer zorg nodig is en u ook contact heeft met de intern begeleider. De intern begeleider(IB-er) is juf Leontine Pinkse. Zij houdt de vorderingen van alle leerlingen, het contact in de groep en de vragen van de leerkracht in de gaten. De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle zorgtaken binnen de school. 
De intern begeleider is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via het telefoonnummer van school 010-5190786 of via de e-mail. 

lpinkse  @spectrum-spco.nl 
zorg  @prinsesmaximaschool.nl   
    
                                                                                                                             
Excellentie
Juf Leontine en juf Mariska vormen samen de werkgroep excellentie. Zij dragen zorg voor de excellente leerlingen. Zij begeleiden de Máximeergroepen: Amalia(7/8), Alexia(5/6) en Ariane(3/4). 
De Amalia- en de de Arianegroep worden begeleid door juf Mariska Cobben. De Alexiagroep wordt begeleid door juf Leontine.

Vertrouwenspersoon
Voor alle Spectrumscholen is mevr. Blijleven de vertrouwenspersoon. Zowel ouders, leerkrachten als leerlingen kunnen bij haar terecht.

Contactpersoon vertrouwenszaken
Juf Leontine Pinkse is de contactpersoon vertrouwenszaken binnen onze school. Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen bij haar terecht, zij zal zaken kunnen doorspelen naar de vertrouwenspersoon van Spectrum mevr. Blijleven. Om een afspraak te maken, kunt u mailen naar:

lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Managementteam
De directeur, de bouwcoördinatoren en de intern begeleider vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatorische zaken binnen de school.

Directeur
                           Bouwcoördinatoren                                                       Intern begeleider
                                                 Midden- en bovenbouw        Onderbouw

            
Hanneke de Frel             Kristel Veenman              Esmeralda Baas             Leontine Pinkse

Hanneke de Frel, directeur         
Aanwezig op ma-, di-, wo- en donderdag

info  @prinsesmaximaschool.nl
jhdefrel  @spectrum-spco.nl


Juf Kristel Veenman is bouwcoördinator voor de midden- en bovenbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht groep 5 en ambulant ondersteuner, op vrijdag. 
kveenman  @spectrum-spco.nl 

Juf Esmeralda Baas is de contactpersoon van de groepen 1/2, de onderbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht van groep 1/2b.
ebaas  @spectrum-spco.nl 

Administratief medewerkster
Onze administratief medewerkster is Nicole Klom. Zij is aanwezig op maandagochtend ter ondersteuning van de directie. U kunt Nicole Klom bereiken via: nklom  @spectrum-spco.nl

Conciërge
Debbie Leurs is onze conciërge. Zij werkt op maandag- t/m donderdagochtend.
dleurs  @spectrum-spco.nl